Bij Ponjee Psychologie werk ik op de volgende manier:

Na aanmelding vindt er een intake plaats waarin u onder andere de gelegenheid heeft uw klachten, hulpvraag en verwachtingen voor te leggen. Op basis daarvan onderzoeken we samen of ik u de juiste behandeling of diagnostiek kan bieden. Indien dit het geval is stellen we samen een behandelplan op en maken we een inschatting hoeveel gesprekken (van 45 minuten per keer) u ongeveer nodig heeft. Omdat therapie maatwerk is wordt er niet bij voorbaat een vaststaande behandelmethode ingezet. Samen kiezen we de aanpak die het best bij u past waarbij we technieken /elementen kiezen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, acceptance en commitment therapie (ACT) of de oplossingsgerichte therapie (OGT). Daarnaast ben ik geregistreerd IZR-practitioner en Brainspotting-practitioner, wat een mooie aanvulling hierop biedt.

Mochten we tot de conclusie komen dat ik u niet de juiste behandeling of diagnostiek kan bieden dan verwijs ik u terug naar de huisarts, eventueel met een advies voor andere hulpverlening.

Met uw toestemming zal er naar de verwijzer (meestal uw huisarts) worden gerapporteerd bij aanvang en afsluiting van de behandeling.

In gevalĀ  van een acute psychische noodsituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt tevens voor de momenten dat Ponjee Psychologie gesloten is.

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken ontstaan soms misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens. Of misschien bent u ontevreden met de hulp die u krijgt, de bejegening naar u toe, of de rekening.

Bij vragen of klachten ga ik graag met u hierover in gesprek.

Komen we er samen niet uit dan kunt een een klacht indienen via: nip@klachtencompany.nl of kijk voor meer informatie op de website van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen): www.psynip.nl/klachtenregeling. Bekijk het Reglement Klachten- en geschillenregeling Psychologische zorg Wkkgz (NIP).