Bij Ponjee Psychologie werk ik op de volgende manier:

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, het intakegesprek. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de (huis)arts nodig, evenals uw zorgverzekeringsgegevens en uw identiteitsbewijs (kopie). Tijdens het intakegesprek bespreken we onder andere welke klachten u ervaart, welke hulpvraag u heeft en welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de behandeling/begeleiding. Op basis daarvan onderzoeken we samen of ik u de juiste behandeling of diagnostiek kan bieden. Daarnaast is het ook belangrijk dat er een juiste klik ontstaat tussen u en mij. Er is voldoende basis nodig om samen aan het werk te kunnen gaan.

Wanneer dit het geval is stellen we samen een behandelplan op en maken een inschatting hoeveel gesprekken (van 45 minuten per keer) u nodig heeft. Omdat therapie maatwerk is wordt er niet bij voorbaat een vaststaande behandelmethode ingezet. Samen kiezen we de aanpak die het best bij u past waarbij we technieken/onderdelen kiezen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie (CGT), de oplossingsgerichte therapie (OGT), acceptance en commitment therapie (ACT), of EMDR (enkelvoudig trauma).

Mochten we tot de conclusie komen dat ik u niet de juiste behandeling of diagnostiek kan bieden dan verwijs ik u terug naar de huisarts, eventueel met een advies voor andere hulpverlening.

Met uw toestemming zal er naar de verwijzer (meestal uw huisarts) worden gerapporteerd bij aanvang en afsluiting van de behandeling.

In geval  van een acute psychische noodsituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt tevens voor de momenten dat Ponjee Psychologie gesloten is.

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken ontstaan soms misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens. Of misschien bent u ontevreden met de hulp die u krijgt, de bejegening naar u toe, of de nota.

Bij vragen of klachten ga ik graag met u hierover in gesprek.

Komen we er samen niet uit dan kunt een een klacht indienen via: nip@klachtencompany.nl of kijk voor meer informatie op de website van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen): www.psynip.nl/klachtenregeling. Bekijk het Reglement Klachten- en geschillenregeling Psychologische zorg Wkkgz (NIP).