Ik ben Mirjam Ponjee, al meer dan 25 jaar werkzaam als psycholoog, met specialisatie in de ouderenzorg.

Mijn studie Klinische psychologie en gerontologie heb ik in 1996 afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen, nadat ik eerder al was afgestudeerd als sociaal en organisatiepsycholoog.

Na een verhuizing naar Noord-Brabant in hetzelfde jaar heb ik voor verschillende werkgevers in de ouderenzorg gewerkt, met name in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook in het ziekenhuis (afdeling geriatrie) en bij de GGZ.

In 2009 ben ik afgestudeerd als GZ-psycholoog. Ook daarna, en nog steeds, heb ik me verder ontwikkeld en nascholingen gevolgd. Hierdoor kan ik putten uit een breed scala aan behandel- en begeleidingsmogelijkheden.

Medio 2020 ben ik gestart met Ponjee Psychologie, met als doel meer eerstelijns psychologische hulpverlening (diagnostiek, behandeling en begeleiding) te kunnen bieden aan met name oudere volwassenen. Dit in het kader van de generalistische basis GGZ. Ik heb veel ervaring met behandeling en begeleiding van mensen met o.a. cognitieve stoornissen (zoals dementie), NAH, somatische aandoeningen, maar ook met psychologische zorgverlening aan hun naasten/mantelzorgers. Hierbij is te denken aan het geven van praktische handvaten/adviezen.

Daarnaast bied ik uiteraard ook behandeling bij bijvoorbeeld stemmings- en/of angstklachten.

Naast mijn werkzaamheden binnen Ponjee Psychologie ben ik werkzaam binnen een zorgorganisatie. Ik maak hierbij deel uit van een multidisciplinair behandelteam (waaronder artsen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten). Naast individuele begeleiding en behandeling, bied ik ondersteuning aan zorgmedewerkers en mantelzorgers. Ik geef werkbegeleiding/supervisie aan collega’ s die in opleiding zijn voor gezondheidszorgpsycholoog.

Aan huis

Omdat in de praktijk blijkt dat het voor ouderen vaak lastiger is om naar een praktijkruimte te komen, kom ik aan huis voor de consulten in een vertrouwde omgeving.

Werkgebied

Mijn werkgebied is de regio Oisterwijk en omliggende dorpen.

Persoonlijke benadering

Belangrijk voor mij is een persoonlijke benadering en oprechte aandacht in het contact. Ik wil graag van betekenis zijn, door samen te werken aan een door de cliënt zelf gesteld doel,  op basis van gelijkwaardigheid. Door bij het (tijdelijk) vastlopen na bijvoorbeeld ingrijpende verlieservaringen (zoals ziekte, overlijdens, einde loopbaan, levensfase problemen) weer een balans te vinden.  Ik kan u helpen door middel van kortdurende (oplossingsgerichte) therapie, waarbij aandacht is voor gedachten, (veranderingen in) gedrag, persoonlijke ontwikkeling en gevoel. Met als doel vermindering van uw klachten, door op een andere manier om te leren gaan met gebeurtenissen, situaties en emoties.

Registraties

Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register van de rijksoverheid en lid van de beroepsvereniging van psychologen (NIP) en van ParkinsonNet.